Klytepad

In 1981 werd een tweede wandelpad nl. het Klytepad uitgewerkt.

Het Heirwegpad en het Klytepad hebben dezelfde start- en eindplaats.
Om, voor deze wandelroutes, dubbele teksten te vermijden, werd voor ieder wandelpad telkens andere en aanvullende informatie geschreven.

Lees daarom de beide infoteksten.

Op website www.klytepad.jouwweb.be kan je deze brochure downloaden.